به دست گرفتن تار

بسیاری از هنرجویان کلاس آموزش تار که به آموزشگاه موسیقی مراجعه میکنند نحوه صحیح نشستن و به دست گرفتن تار و مضراب آنرا پرسیده بودند که در این مقاله کمی در این باره توضیح خواهیم داد. هنرجوی مبتدی برای تمرينات خود حتما بايد از صندلی استفاده کند. زيرا تنها در اين صورت شرايط لازم فيزيكي برای تمرينات صحيح واصولی برای او فراهم خواهد شد.

به هنگام نشستن بر روی صندلی، از تکيه دادن پرهيز شود وحتما ”تقريبا” از وسط صندلی استفاده شود.

قرار دادن پای راست بر روی پای چپ و يا استفاده از زير پايی برای دادن ارتفاع لازم به پای راست ضروری است.

تمرکز در جهت آرامش فيزيکی بدن وجلوگيری از هرگونه انقباض، گرفتگی وسفت شدن عضلات بدن از مواردی است که در کليه مراحل تمرينات به صورت خيلی جدی بايد به آن توجه کرد

شيوه قراردادن تار در کلاس آموزش سه تار

 1. قرار دادن نقاره روی ران پای راست.
 2. زاويه دسته تار تقريبا”۱۰ الی ۱۵ درجه بالا تر از سطح افق قرار بگيرد.
 3. دست راست به گونه ای روی کاسه تارتکيه کند که ساعد کاملا” از روی سيم گير عبور نمايد.
 4. کف دست روبروی پوست کاسه تار ونرمه کف دست بالا ی خرک قرار بگيرد.
 5. با شل کردن بالا تنه ، پشت کاسه تار به قسمت سمت راست سينه تکيه نمايد.
 6. با رعايت موارد فوق یعنی نقاره روی ران پا، ساعد روی سيم گير و تماس سينه با پشت کاسه بدون استفاده از دست چپ ، تار کاملا” بايد در حالت تعادل قرار گرفته باشد.
  البته به شرطی که توازن در ساخت تار رعایت شده باشد.

در مقاله راهنمای انتخاب بهترین سه تار میتوانید با ویژگی های تار و سه تار مناسب آشنا شوید.

شيوه گرفتن مضراب تار در دست در آموزشگاه موسیقی

 1. چهار انگشت دست راست کاملا” به يکديگر چسبيده ومجموع آنها در حالت خميده به سمت کف دست بايد قرار داشته باشند، توجه شود که در کليه مراحل مضراب زدن، اين چهار انگشت به هيچ وجه نبايد از هم جدا شوند.
 2. انگشت اول (سبابه ) کمی باز شده وموم مضراب روی سر انگشت دوم قرار بگيرد وسپس انگشت اول به موم تکيه بدهد.
 3. بند اول انگشت شست بدون فشار وصاف روی موم مضراب قرار بگيرد.
  توجه شود که در کليه مراحل تمرينات، انگشت شست نبايد قوس داشته باشد، زيرا اين عمل نشانگر وجود فشار در دست راست است که نسبت به رفع آن حتما” بايد توجه جدی کرد.
 4. زاويه مضراب بايد عمود برسیم ها باشد.
 5. بعد از رعايت موارد فوق، مضراب با زاويه ای به سمت پوست کاسه از سه جهت انگشت اول، انگشت دوم وشست به صورت کاملا”شل وبدون فشار، مهار گرديده است.