خرید سنتور

خرید سنتور همان قدر که کار دشواری است به همان میزان نیز کار ساده ای است.
فقط کافیست به نکاتی توجه گنید تا دچار استباه نشوید.
در قسمت قبل شما را با نکاتی در موردد ظاهر سنتور که هنگام خرید سنتور باید به آن توجه کنید پرداخته ایم.
در این مقاله میخواهیم راجب صدای ساز نتور صحبت کنیم.

مهمترین نکته ای که هنگام خرید سنتور باید موردد توجه قرار دهیدد این است که در ساز سنتور نیز مانند همه سازهای دیگر یکدست بوددن صدا نقش اساسی داردد.
ددر غیر این صورت هنگامی که ساز را مینوازید در زیر مضراب صدای لق زدن و ناقصی شنیده میشود که ناخوشایند است.
این اشکال به دلیل این است که ضخامت صفحه و جنس آن و محل پل گذاری با هم تناسب ندارند و این یک ایراد مهم برای یک نوازنده حرفه­ ای است.
حجم صدای ساز بستگی به سلیقه شما دارد اما ما پیشنهاد می­کنیم هنگام خرید سنتور سازهای پرحجم را انتخاب نکنید.

زیرا این حجم زیاد با کاهش ضخامت و کاهش تعداد پل و استفاده از چوب روشن قابل دستیابی است که خود این موارد برای اینکه یک سنتور، ضعیف محسوب شود کافیست.
انتخاب صدا یک تخصص است که با تجربه به دست می ­آید و باید به متخصصان این امر اعتماد کرد.
معمولا از صداهای خوب با عناوینی همچون صدای زنگدار، کریستالی، بدون تقه و یا صدای پخته در میان نوازندگان یاد می­شود.

آموزشگاه موسیقی

در واقع گاهی ممکن است ۳ سنتوری که از یک تنه درخت و توسط یک سازنده ساخته می شوند دو تا دارای صدای خوب و یکی صدای مبتدی تر باشد
و همین موضوع در قیمت گذاری آن توسط فروشنده تاثیر زیادی دارد.
این قیمت گذاری هم فقط توسط خود فروشنده تعیین می شود و شما تا زمانی که خیلی حرفه ای نباشید متوجه ارزش متناسب با کیفیت آن نخواهید شد.

هر چند باید هنگام خرید سنتور به این نکته هم توجه داشت که صدای هر سازی باید مناسب طبع نوازنده آن باشد.
برای این اصل مهم هیچ تعریف خاصی وجود ندارد.
هر کس به نحوی صدای خوب را تعریف می کند.
اما به هر روی ساز خوب دارای صدای خوب است.
قابل ذکر است صرفا ساز با دارا بودن جنبه های ظاهری درست، صدای خوبی نخواهد داشت.
به اعتقاد اکثر اساتید سنتورسازی، سازهای با چوب گردوی تیره و راه راست و یا فردار دارای کیفیت صوتی بهتری هستند.