کتاب آموزش سنتور

کتاب آموزش سنتور دستور سنتور که به کوشش فرامرز پایور یکی از نام آوران عرصه موسیقی به خصوص سنتور، تألیف شده است
یکی از بهترین کتاب هاست که به صورت مقدماتی و برای هنرجویانی که تازه شروع به آموزش و یادگیری سنتور می کنند، مفید است.

موسسه نشر فرهنگی هنری ماهور یکی از قطب های انتشار مجموعه های آموزشی در زمینه موسیقی، شعر و آواز است
که به پژوهش های بسیاری در این زمینه پرداخته و توانسته آثار و موسیقی های متنوع جای جای ایران را به دنیا معرفی کند.
این موسسه درزمینه آموزش سنتور، تار، سه تار، کمانچه و نی کتاب های بسیاری را منتشر کرده است.
فرامرز پایور یکی از بزرگ ترین نوازندگان و همچنین پژوهشگران در عرصه موسیقی سنتی ایرانی است
که زیر نظر استاد ابوالحسن صبا نواختن سنتور را فراگرفته است
و این هنر زیبا و اصیل کشور را زنده نگه داشته و همچنین در ترویج و اشاعه آن نیز نقش به سزایی داشته است.

آموزشگاه موسیقی

نام کتاب : دستور سنتور
نویسنده: پرویز مشکاتیان
انتشارات نشر ماهور

معرفی:

این کتاب تنها در یک سال منتشر شده و متأسفانه تجدید چاپ نشده و در بازار موجود نیست.
کتاب دستور سنتور پرویز مشکاتیان ابتدا با عکس استاد آغاز شده و سپس تئوری مقدماتی موسیقی آموزش داده می شود.
این تئوری شامل قوانین نت نویسی ، نکاتی راجع به میزان و فواصل در موسیقی میباشد.
بعد از آن قطعات مختلف برای سنتور درج شده است.
برخلاف کتاب های دستور سنتور فرامرز پایور و شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار این کتاب بیشتر شامل اتود های سنتورنوازی است تا قطعات زیبا و محلی ایرانی.