یکی از سوالاتی که ذهن اغلب نوازندگان را به خود مشغول کرده این است که بهترین زمان تعویض سیم گیتار کی است.
این سوال پاسخ درستی ندارد بعنی نمیتوان برای آن قاعده خاصی را در نظر گرفت.
اما میتوان با استفاده از برخی فاکتورها زمان تقریبی تعویض سیم گیتار را مشخص کرد.
هرچند که اساسی ترین آن اولویت شخصی خود شما میباشد.
در زیر عواملی را که بر زمان تعویض سیم گیتار شما تاثیر گذار است ذکر خواهیم کرد.

عوامل موثر بر زمان تعویض سیم گیتار:

زمان نوازندگی

میتوان گفت که از بین عواملی که در ادامه خواهیم آورد مهمترین آن مدت زمان تمرین شما با گیتارتان است.
مثال کسی که روزی دو ساعت با گیتار خود به نوازندگی میپردازد شاید ماهی یک بار نیاز به تعویض سیم گیتار داشته باشد.
اما کسی که به ندرت و هفته ای چند ساعت به تمرین میپردازد شاید هر جند ماه یک بار سیم گیتار خود را عوض کند.

نحوه کوک گیتار

یکی از نکاتی که به شما در دانستن زمان تعویض سیم گیتار کمک میکند این است که شما نمیتوانید به راحتی گیتار خود را کوک کنید یا برخی تکنیک ها را احرا کنید.

صدای گیتار

یکی از موارد شخصی که به شما در انستن زمان تعویض سیم گیتار کمک میکند این است که شما میخواهی گیتارتان چه صدایی بدهد.
اگر از صدای بم گیتار لذت میبرید میتوانید با سیم گیتار فعلی خود به تمرین ادامه دهید.
اما اگر به صداغی شفاف گیتار علاقه داری زمان تعویش سیم گیتار شما فرا رسیده است.

آموزشگاه موسیقی

نحوه نگه داری از سیم گیتار

یکی از نکاتی که به شما در به تعویق انداختن سیم گیتارتان کمک میکند این است که پس از هر بار استفاده سیم گیتار را با پارجه نخی نرم تمیز کنید.

بودجه

یکی دیگر از عوامل شخصی دخیل در زمان تعویض سیم گیتار میزان بوجه شما است.
اگر بودجه زیای دارید میتوانی حتی هر سه هفته یک بار سیم گیتار خودد را عوض کنید.
حتی میتوانید هر بار از یک سیم استفاده کنی و سیم های مختلف را تست کنید.

البته به طور متوسط پیشنهادد میشود که هر یه ماه یک بار سیم گیتار خود را عوض کنید.
اما مهمترین عامل خود شما هستید و پس از ان میتوانید به فاکتورهای بالا مراجعه کنید.