بتهوون

در ۲۸ سالگی شنوایی لودویگ‌ فان بتهوون رو به نقصان گذاشت ،
در آغاز وی از تینیتوس رنج می‌برد و ‏برای عیان نشدن کم‌شنوایی از مکالمات اجتناب می‌کرد ،
در اوایل بیماری وی از سمعکی ‏استفاده می‌کرد که به وسیله نوار سری که می‌بست مخفی می‌شد
و دست‌هایش را ‏برای کارهایش آزاد می‌گذاشت.
اما در ۴۴ سالگی بتهوون کاملا کر شده بود.‏

احتمال فراوان دارد که آسیب شنوایی بتهوون به خاطر فشرده شدن عصب هشتم
به ‏خاطر بیماری پجت باشد ،
سر بتهوون کاملا بزرگ بود و پیشانی کاملا برجسته‌ای ‏داشت ، آرواره بزرگ و چانه جلوآمده‌ای داشت
ویژگی‌هایی که با بیماری پجت ‏سازگارند.
نوشته‌ها نشان می‌دهند که به خاطر بزرگ شدن استخوان‌ها کلاه و کفشش ‏دیگر اندازه‌اش نبود.‏

البته در فیلم محبوب جاودان ‏Immortal Beloved‏ که بر اساس زندگی لودویگ‌ فان بتهوون ساخته شده است
سه تئوری به عنوان دلایل کاهش شنوایی بتهوون مطرح شده است :‏
نوروسیفیلیس
آسیب‌هایی که به خاطر افتادن‌های متعدد و سایر آزار و اذیت‌های پدر بتهوون در کودکی متحمل شده بود
و اتواسکلروزیس. ‏

آموزشگاه موسیقی

این سه تئوری متعاقب اتوپسی که در وین در ۲۷ مارس ۱۸۲۷ روی جسد بتهوون انجام ‏شد
تا حد زیادی اعتبار خود را از دست دادند.
کالبدشکافی بتهوون به وسیله کارل روکیتانسکی انجام پذیرفت
که لقب پدر آناتومی آسیب‌شناسانه را هم بر خود دارد.‏
روکیتانسکی در حین تشریح بتهوون متوجه جمجمه پرچگال یکنواخت و ضخیم و اعصاب شنوایی چروک‌خورده شد ،
که در بیماری پجت دیده شوند
به علاوه مطالعات بعدی شواهدی از آرتریت شریان‌های شنوایی و یا اوتیت مدیای مکرر را نشان ندادند.‏
بنابراین با توجه به این شواهد بهترین تئوری برای توجیه علت ناشنوایی بتهوون پجت است.‏
داستان سمفونی شماره ۹ لودویگ‌ فان بتهوون

در دوره‌ای که لودویگ‌ فان بتهوون سمفونی شماره ۹ را می‌ساخت کاملا ناشنوا بود
و از ناشنوایی احساس شرم می‌کرد و گوشه گیری اختیار می‌کرد.‏
ساخت سمفونی شماره ۹ دو سال طول کشید (از سال ۱۸۲۲ تا ۱۸۲۴)
و اولین بار در ‏می ۱۸۲۴ در وین به روی صحنه رفت. ‏
سند معتبری وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی این شاهکار وی اجرا می‌شد ،
در هنگام کف ‏زدن و تشویق بی ‌امان حضار وی قادر به شنیدن صدای تشویق نبود
و با اشاره اطرافیان ‏وی به عقب برگشت تا متوجه تشویق تماشاچیان بشود ،
در این لحظه وی به حدی متأثر ‏شد که ناخود‌آگاه گریست.