آموزشگاه موسیقی ٬ آموزشگاه خوانندگی تهران ٬ کلاس موسیقی ٬ آموزشگاه موسیقی شمال تهران

یکی از موارد اصلی که هر هنرجوی آموزشگاه خوانندگی تهران باید در مورد آن بداند مفهوم خش در صدا و عوامل ایجاد کننده آن است.
لذا در این مقاله قصد داریم راجب این موضوع صحبت کنیم.
وقتى كه دقيق به صداى خش دار گوش كنيم مى‏بينيم كه در بين صدا رگه‏اى شبيه به يك خط مستقيم وجود دارد كه جنس صداى آن خشن و نامطلوب است و موجب مىگردد طراوت، زيبايى، رسايى، شادابى و لطافت صدا از بين برود و خيلى زود خسته شود.

دلايل ايجاد خش در صدا عبارتند از:

۱ – گرم نكردن صدا

۲ – عدم استفاده صحيح از تارهاى صوتى

۳ – نداشتن تكنيك صحيح

۴ – استفاده زياد و بيش از حد تارهاى صوتى

نكته‏اى كه لازم است دوستان مداح به آن توجه ويژه‏اى بكنند اين است كه براى آنكه عمر صدايشان كم نشود بايد خيلى مراقب صداى خود باشند.
اگر به طرز صحيح و اصولى از صداى خود استفاده نكنند، خيلى زود صداى خود را از دست داده و برطرف كردن خش از صدا، تقريبا غير ممكن مى‏گردد .

پیشنهاد آموزشگاه موسیقی برای برطرف کردن خش صدا

۱ – استراحت صوتى.
يعنى به فراخور گرفتگى خشى كه در صدا ايجاد شده، مدتى را كه حد اقل ۱ ماه مى‏باشد، آواز نخوانيم حتى كمتر صحبت كنيم.

۲ – فراگيرى اصول صداسازى و تكنيك آوازى

۳ – داشتن آرامش روحى، روانى در همه حال و دورى از فشارهاى عصبى.
عصبانيت و فشارهاى عصبى يكى از آفت‏هاى صدا است.

با توجه به اينكه مداحان عزيز در اكثر به فراخور حال مجلسى كه در آن قرار دارند شروع به داد زدن و استفاده نادرست از صداى خود مى‏كنند.
بعضا شاهد آن هستيم كه مرتبا دچار گرفتگى صدا مى‏شوند.
اين استفاده نادرست از تارهاى صوتى خود باشند. به موقع و به جا از صداى بپردازند مى‏بايست خيلى خيلى مواظب تارهاى صوتى خود باشند.
به موقع و به جا از صداى خود استفاده كنند،
از داد و فريادهاى بى مورد خوددارى كنند، حتما قبل از اجرا سيستم صوتى را به دقت چك كنند،
سيستم‏هاى صوتى فاقد كيفيت كه صدايى شبيه بلندگوهاى بوقى دارند باعث خسته شدن صدا، فشار به صدا و در نهايت بروز خش مى‏گردد