آموزشگاه موسیقی

آموزش موسیقی فقط به تمرین در آموزشگاه موسیقی ختم نمیشود.
مهترین بخش آن تمریناتی است که در خارج از آموزشگاه موسیقی باید انجام دهید.
در زیر تعدادی از این تمرین ها را برای شما ذکر کرده ایم.
مهمترین عاملی که شما را به تمرین در خانه مشغول میکند مسوولیت پذیری در قبال آموزش است.

مورد بعدی که باید به یادگیری آن در اوقات خارج از آموزشگاه موسیقی بپردازیدد نت خوانی است.
شما باید یاد بگیرید که هر نت چه صدایی دارد و نیز بتوانید آن را بخوانید.
این کار کمک میکند که با گوش دادن به صدای موسیقی آن را اجرا کنید.
مورد بعدی که در کلاس موسیقی فرا میگیرید اما نیاز به تمرین زیاد دارد این است که بتوانید نت ها را روی ساز خود اجرا کنید.

آموزشگاه موسیقی

سپس نوبت به افزایش منابع موسیقیایی تان میرسد.
بهتر است در ابتدا منابع موسیقی خود را از آهنگ های ساده انتخاب کنید.
نواختن آهنگ های ساده به شما کمک میکند که در ابتدای راه اعتماد به نفستان افزایش یابد.
حتی ممکن است نیاز باشد یک نت ساده را بارها و بارها تکرار کنید.
پس از نواختن آهنگ های ساده حس بدی نداشته باشید.
این کار برای شما ضروری است.

اما همانطور که همه ما میدانیم مهمترین نکته تکرار و تمرین است.
میتوان گفت که مهمترین قسمت کار آموزش موسیقی در خارج از آموزشگاه موسیقی پشتکار است.
باید روحیه خستگی ناپذیر داشته باشید و امیدوار باشید.
حتی اگر روزی یک ساعت را به تکرار و تمرین بپردازید به زودی شاهد تغییرات عظیمی خواهید بود.
در غیر این صورت حتی توانایی نواختن آهنگ های ساده را نیز نخواهیدد داشت.