آهنگساز

حتما تا کنون اسم آهنگساز و تنظیم کننده به گوش شما خورده است.
اما آیا تا کنون به این فکر کرده این که آهنگساز با تنظیم کننده چه فرقی دارد؟
چرا هر قطعه موسیقی الزاما باید هم آهنگساز داشته باشد هم تنظیم کننده؟
این ها سوالاتی هستند که هنگام ورود به عرصه موسیقی ذهن بسیاری افراد را مشغول خود میکنندد.
در این مقاله قصد دارین تعریف کلی از آهنگساز و تنظیم کننده داشته باشیم.

هر موسیقی که میشنوید از ددو قسمت تشکیل شده است.
یکی ملودی اصلی آهنگ است و دیگری بخش همراهی کننده این ملودی که موجب پختگی آن میشود.
آهنگسازی در حقیقت ساختن همان ملودی اصلی است.
آهنگسازی قاعده خاصی ندارد البته به جز قواعد کلی که بیشتر در بخش موسیقی کلاسیک مورد استفاده است.
آهنگسازی بیشتر به علاقه و استعداد شخص مربوط است.
شخص آهنگساز باید خلاقیت و استعداد ساخت ملودی های جدید را داشته باشد.
این خلق ملودی میتواند بدون کلام باشد سیا میتواند به سفارش شخص بر روی قطعه شعر نواخته شود.

آموزشگاه موسیقی

آهنگساز نیاز به دانش خاصی در زمینه موسیقی ندارد.
حتی شاید آهنگساز هیچ گونه دانش تئوری موسیقی نداشته باشد.
وی فقط باید خلاقیت داشته باشد و بتواند ملودی های جدید خلق کند.
وی حتی میتواند در مراحل اولیه کار این ملودی را فقط زمزمه کند.
به هر حال آهنگساز فقط ملودی اولیه را میسازد البته که اگر دانش موسیقی داشته باشد کار تنظیم کننده بسیار راحت تر خواهد بود.

اما نقش تنظیم کننده چه خواهد بود؟

تنظیم کننده ملودی اولیه را از آهنگساز میگیرد و بخش همراهی کننده آن را میسازد.
وی باید نقش نت ها را در موسیقی بررسی کند و بگوید که هر ساز کدام ملودی را اجرا میکند.
ریتم ها،پاساژ ها،آکورد ها،آرپژ ها و غیره را همه و همه تنظیم کننده مشخص میکند.
آهنگساز باید دانش موسیقی فوق العاده بالایی داشته باشد.
وی بیشتر از استعداد نیازمند دانش است.
وی در حقیقت مانند یک نقاش است که طرح خام را رنگ آمیزی میکند.
در حقیقت وی باید باید تن های هر ساز را مشخص کند.
قرار گرفتن این نت ها در کنار هم در انتها موجب خلق اثری زیبا خواهد شد.