سمفونی نه بتهوون

زبان هنر زبانی جهانی است، به ویژه هنر موسیقی.
سمفونی نهم بتهوون نمونه بسیار عالی برای تشویق انسانها به صلح و دوستی و کنار گذاشتن دشمنی ها به کمک هنر موسیقی است.

بتهوون مدتها به دنبال خلق اثری با هدف انسان دوستی بوده و با دیدن قصیده ای از شیلر شاعر آلمانی به این فکر می افتد که قسمت چهارم سمفونی نهم را به صورت آوازی بر روی این شعر به پایان برساند.

مضمون شعر شیلر چنین است:

‌ای دوستان بیایید این آهنگ‌ها را‌‌ رها کنیم و آوازشاد خود را بخوانیم تا دل‌شاد شویم
هر کس که سعادت یافته ویاری دارد و آن کس که محبوب دلخواه نصیبش شده در این شادمانی شرکت می‌کند
اما بگذار آن کس که تنها وجود خویش را روی زمین می‌بیند و کسی که در پی سعادت نیست، بیرون از این حلقه مقدس، نالان وگریان بماند

آموزشگاه موسیقی

در ایران این قطعه که با نام سمفونی کورال و سمفونی صلح نیز شناخته می شود، با ترجمه ای مشابه به وسیله گروه کر اجرا شده است.

ای انسان ها در زندگی باشید با هم مهربان
كنيد با هم برابری در هر كيش و هر زبان
ای انسان ها گردهم آئيد، نغمه سرائید در برهم
با دست یگانگی بیفکنيد دیو غم
با نيروي عزم و اراده باشید آماده بهر فردا
سرود زندگانی را خوانيد با هم يك صدا

این سمفونی یکی از آثاری است که در سیاست نیز از آن یاد شده است .
انگلس می‌گوید: “روزی که بشر سمفونی نهم را آیین رفتاریِ خود قرار دهد آن روز بتهوون جایگاه حقیقی خود را یافته‌است.”

نخست‌وزیر زیمبابوه آن را به عنوان سرود ملی کشورش انتخاب کرد.
و بالاخره در سال ۱۹۸۵”سرود شادی (Ode to Joy)”، قسمت چهارم این سمفونی، به عنوان سرود رسمی اتحادیه اروپا انتخاب شد.
این اشعار به نوعی بازگویی مضمون شعر سعدی، “بنی‌آدم اعضای یک پیکرند” می باشد.