اکشن گیتار ٬ کلاس آموزش گیتار ٬ آموزشگاه موسیقی ٬ آموزش ساز گیتار

در آموزشگاه موسیقی به فاصله ی سیم های گیتار از فرت برد اکشن می گویند.
مبنای اندازه گیری اکشن فرت دوازدهم است اما گاهی اوقات از فرت اول نیز در اندازه گیری ها استفاده می شود.
وقتی می گوییم اکشن گیتار بالاست یعنی فاصله ی سیم ها از دسته ی گیتار زیاد است.
عکس این موضوع نیز در مورد اکشن پایین صدق می کند.
اگر در فروشگاه لوازم موسیقی گیتاری گران قیمت را امتحان و با آن راحت نبودید تعجب نکنید.
به احتمال زیاد اکشن این گیتار تنظیم نیست و این موضوع ربطی به کیفیت ساز ندارد.

چه چیزی موجب تغییر اکشن گیتار می شود ؟

یافتن دلیل این موضوع کمک زیادی به پیدا کردن مشکل و تنظیم دوباره اکشن گیتار می کند.
موارد زیر می تواند دلیل تغییر اکشن باشد :

کشش سیم

سیم ها فشار قابل توجهی به دسته ی گیتار وارد می کنند.
سه دسته سیم با کشش مختلف وجود دارد : high tesion – medium tension – low tension
تعویض سیم ها از low به high یا high به low فشار را تغییر و ممکن است باعث انحنای دسته ی گیتار شود.

دما و رطوبت

هر گونه تغییر ناگهانی در دما و رطوبت بر ساختار چوب تاثیر می گذارد.
در رطوبت بالا دسته ی گیتار بخار آب موجود در هوا را جذب و در رطوبت پایین نیز عکس این موضوع اتفاق می افتد و ممکن است شکل دسته ی گیتار را تغییر و انحنا پیدا کند.
اینموضوع در مورد دمای بالا و پایین نیز صادق است.

تغییر کوک

استفاد از کوک های غیر متداول می تواند باعث انحنای دسته ی گیتار شود.

اکشن مناسب گیتار در کلاس آموزش گیتار چقدر است ؟

این موضوع جواب دقیقی ندارد و بیشتر به سبک موسیقی و استایل نوازنده بستگی دارد.
در اکشن پایین سریع نواختن راحت تر است.
به همین خاطر گیتاریست های متال نسبت به گیتاریست های کانتری اکشن پایین تر را ترجیح می دهند.
ساز با یک اکشن استاندارد از کارخانه خارج می شود و در بیشتر مواقع این استاندارد مطابق سبک و استایل نوازنده تغییر داده شود.