کلید موسیقی

کلید موسیقی یک نشانه موسیقی است که برای تعیین زیرایی نت‌های نوشته شده بکار می‌رود.
روی یکی از خطوط در اول حامل قرار گرفته، نام و زیرایی نت‌هایی را که روی آن خط واقع شده تعیین می‌کند.
این خط به عنوان نقطع راهنما برای تعیین اسامی نتها روی هر یک از خطوط یا بین خطوط استفاده می‌شود.
فقط یک کلید استفاده می‌شود که به جای خطوط به فواصل میان خطوط اشاره می‌کند.

سه نوع کلید در نت‌نویسی موسیقی مدرن بکار می‌رود: کلید دو، کلید فا و کلید سل. هر یک از کلیدها تعیین‌کننده نت متفاوتی برای خطی هستند که روی آن قرار می‌گیرند.
هرگاه یکی از این کلیدها روی یکی از خطوط حامل قرار گرفت، بقیه خطوط و میان خطوط با توجه به رابطه‌ای که با آن دارند خوانده می‌شوند.

هنگامی که به یک نت موسیقی مینگرید متوجه میشوید که هریک از قطعات تشکیل دهنده نت با یک کلید شروع میشوند.
این کلید بسیار مهم است زیرا نشان دهنده این است که کدام نت در هر خط واقع شده است.

کلید موسیقی شامل موارد زیر است :

هرگاه یکی از این کلیدها روی یکی از خطوط حامل قرار گرفت،
بقیه خطوط و میان خطوط با توجه به رابطه‌ای که با آن دارند خوانده می‌شوند.
استفاده از سه کلید مختلف نوشتن موسیقی برای تمامی صداها و سازها را امکان‌پذیر نموده،
حتی اگر آنها بازه‌های بسیار متفاوتی داشته باشند.
انجام این کار فقط با استفاده از یک کلید بسیار سخت است،
به دلیل اینکه خط حامل مدرن فقط ۵ خط دارد، و تعداد نت‌هایی که در محدوده حامل نشان داده می‌شود،
حتی با خطوط اضافه، نزدیکی با تعداد نتهایی که یک ارکستر می‌نوازد ندارد.

استفاده از کلیدهای مختلف برای سازها و صداهای متفاوت این امکان را می‌دهد که به راحتی نتها را در محدوده حامل با کمترین استفاده از خطوط اضافه نوشت. ب
ه این منظور کلید سل برای بخش‌های بالا،
کلید دو برای بخش‌های میانی، و کلید فا برای بخش‌های پایین-
به استثنای قسمت مهمی مهم از بخش‌های انتقالی، که نت متفاوتی از صدایی تولید می‌کنند نوشته می‌شود،
اغلب حتی در اکتاو.

کلید موسیقی باس ” Bass Clef “

کلید موسیقی باس یا فا به شما می گوید که خط دوم از بالا (یکی با نقطه های نماد) است.
نت ها هنوز در ترتیب صعودی ترتیب داده شده اند، اما همه آنها در مکان های مختلفی نسبت به کلید سل قرار دارند.

یکی از اولین قدم ها در یادگیری خواندن قطعه موسیقی با یک کلید موسیقی خاص، حفظ نت ها است.
بسیاری از دانش آموزان و یا هنرجویان جوان ترجیح می دهند نت ها و فضاها را جداگانه حفظ کنند.
در اینجا برخی از محبوب ترین روش های نمونیک ” mnemonics ” یا روش های کمک کننده جهت به خاطر سپردن استفاده می شود.

آموزشگاه موسیقی

 

شما می توانید یک عبارت یا احمقانه برای کمک به حفظ نت های مربوط به خطوط یا فضاهای یک کلید استفاده کنید.
اگر شما این موارد را دوست ندارید، می توانید جمله دلخواه خود را انتخاب کنید.

کلید موسیقی متحرک

اکثر موسیقی این روزها از کلید موسیقی باس و سل استفاده می کنند
اما برخی از موسیقی ها از کلید دو در نوشته های خود استفاده می کنند.
کلید دو یا ” C ” قابلیت جابجایی دارد.
هر خطی که از وسط کلید می گذرد و روی آن متمرکز است نام خاصی برای این کلید ایجاد می کند.
اسامی حالت های مختلف این کلید را در شکل زیر می توانید ببینید.
تمام نت هایی که در این کلید قرار گرفته می شود میدل سی ” middle C ” می باشد

کلید های باس و سل نیز در گذشته قابل حرکت بودند،
اما در حال حاضر بسیار نادر هستند که آنها را در هر جای دیگری ببینند، اما در موقعیت های استاندارد خود کاملا استفاده می شوند.

استفاده از یک کلید سل به معنای خواندن یک اکتاو زیر نوای نوشته شده بسیار شایع است.
از آنجایی که بسیاری از افراد ناراحت هستند که میخواهند صدای باس را بخوانند، موسیقیدانان اینگونه می نویسند:
عدد “۸” بسیار کوچکی در انتهای نماد کلید سل قرار میدهد
که به این معنای این است که نت ها باید یک اکتاو کمتر از آنچه که نوشته می شوند، صدا داشته باشند.