انواع تحریر ٬ کلاس آموزش آواز ٬ آموزشگاه موسیقی شمال تهران ٬ آموزشگاه موسیقی

تحریر از مشخصات آواز ایرانی است و برای تزیین اضعاری که یک آوازخوان میخواند به کار میرود.
در حقیقت میتوان گفت که تفاوت عمده موسیقی اصیل و موسیقی ساده در همان تحریرهای به جا و زیبای آن است.
در این مقاله از وبلاگ آموزشگاه موسیقی شمال تهران قصد داریم شما را با انواع تحریر در موسیقی آشنا کنیم.

انواع تحریر در کلاس آموزش خوانندگی

تحریر چکشی :

تحریری است که از تکرار یک نت با خودش یا با نت های دیگر به وجود می آید که فاصله ای میان اين تکرارها وجود دارد. .
این تحریر همانطور که از اسمش پیداست مانند چکش عمل میکند که بر چیزی کوبیده شود.

تحریر بلبلی :

بلبلی نوعی از انواع تحریر است که از تکرار یک نت با خودش یا با نت های دیگر به وجود می آید که فاصله بین آن ها بسیار کم است.
میتوان گفت که تحریر بلبلی نوعی اجرای سریع تحریر چکشی است.

تحریر زیر و رو :

این تحریر از تکرار یک نت با نت بالایی و پایینی خودش ایجاد میشود.
این تحریر برای افرادی با صدای قوی و با دانگ بالا مناسب است.

غنه :

این نوع از انواع تحریر از بینی خارج شده و همین امر مقداری از شفافیت صدا را کم کرده و به آن حالت خفگی میدهد.
مثلا میتوان تحریری که روی حرف ای شکل میگیرد را نام برذ.
البته این نوع از تحریرهای سخت آموزشگاه موسیقی میباشد.

تحریر اکساندار :

تحریری است که دارای سکوت میباشد.

ضربی :

تحریری است که نسبت به سایر انواع تحریر برتری دارد زیرا نظم و ترتیب خاصی دارد.
این نوع تحریر ضرب با متری مشخص دارد.
اما چون مشکل است بین هنرجویان کلاس آموزش خوانندگی محبوبیت کمتری دارد که البته اجرای آن نیز شرایط خاصی دارد.

هنرجو باید شناخت کامل نسبت به اصول و صوانین ضرب را داشته باشد.
باید حنجره ای قوی داشته باشد.

فلکی :

در ساختار این تحریر آوازخوان سعی میکند چرخشهای ویژه ای را در پرده های مختلف با حالت های مختلف در صدای خود ایجاد کند.
تحرير فلكي را كُركُرينیز میگویند.

تحریر مقطع :

تحریرهای کوتاه و بریده را میگویند که عموما برای صداهایی با گستره پایین مناسب است.

هلهله :

بین انواع تحریر این نوعی است که مفهوم خاصی ندارد و بیشتر تحت تاثیر احساسات آوازخوان اجرا میشود.