در ابتدای بحث درباره ی اشتباهات نوازندگان موسیقی که هنرجویان آموزشگاه موسیقی در کنسرت و اجرای زنده انجام میدهند، شاید بتوان گفت بزرگ ترین ترس هر هنرجو ، اشتباه نواختن در حین یک اجرای زنده است!
فرض کنید در هنگام اجرای زنده ی موسیقی، در حال نواختن به طور صحیح هستید که ناگهان یک نت را اشتباه می‌نوازید یا دستتان روی کلید اشتباه می‌رود و از این نوع اشتباهات، و در نتیجه صدای ناخوشایندی به گوش می‌رسد.
همنوازان و افراد حاضر در گروه به شما نگاه می‌کنند و شما احساس حماقت می‌کنید…!
اما نکته اینجاست که دلیلی برای این افکار و این احساس ترس و حماقت وجود ندارد!
شما نباید به قضیه این طور نگاه کنید؛ بسیاری از اوقات، اکثر حاضران در سالن متوجه اشتباه شما نمی‌شوند. مطمئن باشید!

ترسهای هنرجویان آموزشگاه موسیقی

ریلکس باشید! یک نوازنده ی خوب، نوازنده ای است که علاوه بر خوب و حرفه ای نواختن، بتواند کنترل اوضاع را در هنگامی که مشکلی در اجرای زنده به وجود می‌آید در دست بگیرد.
نوازندگی و شرکت در کلاس آموزش خوانندگی به طور زنده، مستلزم داشتن روحیه ای است که بتواند آرامش خود را در مواقع اشتباهات حفظ کند و به نواختن ادامه دهد.
اشتباهات نوازندگان موسیقی آنقدرها به چشم نمی‌آید!
مطمئن باشید که اشتباهات کوچک شما را فقط تعداد انگشت شماری از حاضران ممکن است متوجه شوند؛ پس با اعتماد به نفس در اجرا های خود بنوازید و چنانچه در هنگام نواختن دچار اشتباه شدید، اصلا به آن فکر نکنید و نواختن خود را ادامه دهید.

حتی اگر اشتباه شما به قدری فاحش بود که تقریبا همه ی حاضران در سالن متوجه آن شدند،
باز هم با اعتماد به نفس کار خود را دنبال کنید؛ اگر بقیه ی اجرای شما و برنامه هایتان به درستی پیش برود،
آن اشتباه هم بین کار خوب شما گم می‌شود و در انتهای اجرا کمتر کسی هنوز به آن فکر می‌کند و بسیاری آن را فراموش کرده اند و یا اینکه جلوه ی آن اشتباه کوچک در برابر اجرای کل گروه ناچیز بوده است.
طبق تحقیقات اخیر، نواختن موسیقی در کاهش استرس و اضطراب درونی موثر است،
پس سعی کنید آن را به عامل به وجود آورنده ی استرس در هنگام اجرای زنده تبدیل نکنید!

در پایان لازم به ذکر است که بیشترِ حاضران در سالن، چیزی از موسیقیِ حرفه ای نمی‌دانند و متوجه اشتباهات هنرجویان آموزشگاه موسیقی نمی‌شوند.
اکثریت آن ها معنای فالش نواختن یا صدای نامناسبِ یک آلت موسیقی را به درستی متوجه نمی‌شوند.
تنها در صورتی اکثر حضار متوجه اشتباهات نوازندگی می‌شوند که این اشتباهات بسیار فاحش و ملموس باشد و هر کسی آن را بتواند تشخیص دهد.
تجربه نشان می‌دهد که فقط موسیقی‌دان ها و کسانی که با موسیقی به قدر کافی آشنا هستند، متوجه اشتباهات کوچک و جزئی در نوازندگی خواهند شد و تعداد این افراد در بین حاضران همواره ناچیز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.