ساز وامبوکا

یکی از سازهای جدید امروزی ساز واکومبا است.
این ساز به تازگی توسط ایتالیایی ها ساخته شده و صدایی خاص و استثنایی دارد.

نحوه صدا دهی این ساز با بهره گرفتن از خصوصیات سیالیت آبی که رد محفظه آن که در سر این ساز قرار دارد میباشد.
نام ساز وامبوکا از ترکیب اسم انگلیسی دارکوبا و water به معنی آب گرفته شدده است.

ساختمان ساز وامکوبا

ساز وامبوکا دارای بدنه ای محکم و شیشه ای است و محفظه ای برای ریختن آب دارد که این محفظه با درب مقاوم و ضدآب بسته می شود.

این ساز توسط سفت یا شل کردن مهره هایی که در قسمت سر آن تعبیه شده کوک می شود.ارتفاع ۱۷¼” و قطر سر ۸½ می باشد.

ساز وامبوکا به سبک داربوکای سنتی ساخته می شود با بدنه ای یک تکه.
نقطه جالب توجه آن این است که این ساز شیشه ای است.
در حقیقت از پلاستیک شفاف از جنس آکریلیک ساخته می شود که شیشه ای بنظر می آید.

جنس ماده سخت بدنه این ساز این امکان را می دهد که حتی ضربات آرام نیز واضح شنیده شوند.

می توان گفت تفاوت اصلی آن با ساز سنتی داربوکا همان دارا بودن محفظه ای برای پر کردن آب است.

آموزشگاه موسیقی

ساز وامبوکا همانند ساز کوبه ای داربوکای معمولی می تواند بدون آب نواخته شود ویا اینکه با ریختن مقداری آب در محفظه مخصوص آن از طنین بدست آمده از صدای آب هنگام نواختن می توان دنیایی جدید به امکانات سازهای کوبه ای باز کرد.

تکنیک نوازندگی همان تکنیکی است که در روش سنتی نوازندگی داربوکا مورد استفاده قرار می گیرد.
یعنی در حالت نشسته روی قسمت ران پا نگه داشته شده بطوری که قسمت طولی ساعد تقریبا بطور افقی روی آن قرار می گیرد
و مچ دست روی لبه ساز جهت وارد کردن ضربه به سر با انگشتان قرار می گیرد
و با دست دیگر(معمولا دست راست برای نوازنده راست دست) انواع مختلفی از ضربات که باعث ایجاد تن های متفاوتی از صدا می شود، نواخته می شود.

بعنوان مثال ضربه زدن به مرکز ساز با انگشتان باعث ایجاد صدای بم می شود و ضربه زدن با انگشتان بهم چسبیده و با قسمت بند انگشتان به لبه ساز صدای زیر تولید می شود.

نگه داشتن دست یا انگشتان روی سر ساز و ضربه زدن با دو روش دیگه موجب ایجاد صداهای متفاوتی می شود.

بعلت مرطوب شدن قسمت هایی از بدنه و سر آن با آبی که در درون مخزن ریخته می شود
و ارتعاش آب هنگام نواختن صداهای بدیع و غیر قابل انتظاری تولید می شود.
همچنین با ضربه زدن به بدنه نیز می توان صدای متفاوت تری بدست آورد.